k přijímacímu řízení

Výsledky jsou/budou zveřejněny v IS STAG v prvním červencovém týdnu.

U většiny studijních programů jsou nabízeny dva rovnocenné termíny, uchazeč si jeden zvolí a o své volbě fakultu neinformuje. U některých studijních programů je v jejich popisu ostatních podmínek přímo uvedeno, že si uchazeč musí zvolit termín zapsáním. Pokud je to stanoveno v popisu studijního programu/specializace, do nichž se vyhlašuje přijímání ke studiu, s uvedením ostatních podmínek, tak ano.

Ne. Na požádání je možné sdělit počty z předchozích let.

Dle Opatření děkanky 6/2022, čl. 3 je uchazeč povinen doručit PF JU (na studijní oddělení či na příslušnou katedru garantovi přijímacího řízení v den konání přijímací zkoušky) dokument prokazující dosažení předchozího stupně vzdělání podle části II. opatření o přijímání ke studiu (10/2020) nejpozději do 16. 6. 2023.

Výsledek NSZ uchazeč nedokládá, musí však v rámci přihlášky k NSZ udělit souhlas s poskytnutím výsledku zkoušky fakultě.

Vše je uvedeno v Opatření děkanky 6/2022 v popisu studijního programu/specializace, do nichž se vyhlašuje přijímání ke studiu, s uvedením ostatních podmínek. Je nutné se podívat na stanovené podmínky pro přijetí.

Jedná se o bakalářské studium sdružené zaměřené na vzdělávání na střední škole. Více naleznete v Opatření děkanky 6/2022.

Na garanta přijímacího řízení, který je uveden v popisu studijního programu/specializace, do nichž se vyhlašuje přijímání ke studiu (viz Opatření 6/2022) nebo v případě obecných informací k přijímacímu řízení na studijní oddělení PF JU.

k studiu

Výsledky jsou/budou zveřejněny v IS STAG v prvním červencovém týdnu.

U většiny studijních programů jsou nabízeny dva rovnocenné termíny, uchazeč si jeden zvolí a o své volbě fakultu neinformuje. U některých studijních programů je v jejich popisu ostatních podmínek přímo uvedeno, že si uchazeč musí zvolit termín zapsáním. Pokud je to stanoveno v popisu studijního programu/specializace, do nichž se vyhlašuje přijímání ke studiu, s uvedením ostatních podmínek, tak ano.

Ne. Na požádání je možné sdělit počty z předchozích let.

Dle Opatření děkanky 6/2022, čl. 3 je uchazeč povinen doručit PF JU (na studijní oddělení či na příslušnou katedru garantovi přijímacího řízení v den konání přijímací zkoušky) dokument prokazující dosažení předchozího stupně vzdělání podle části II. opatření o přijímání ke studiu (10/2020) nejpozději do 16. 6. 2023.

Výsledek NSZ uchazeč nedokládá, musí však v rámci přihlášky k NSZ udělit souhlas s poskytnutím výsledku zkoušky fakultě.

Vše je uvedeno v Opatření děkanky 6/2022 v popisu studijního programu/specializace, do nichž se vyhlašuje přijímání ke studiu, s uvedením ostatních podmínek. Je nutné se podívat na stanovené podmínky pro přijetí.

Jedná se o bakalářské studium sdružené zaměřené na vzdělávání na střední škole. Více naleznete v Opatření děkanky 6/2022.

Na garanta přijímacího řízení, který je uveden v popisu studijního programu/specializace, do nichž se vyhlašuje přijímání ke studiu (viz Opatření 6/2022) nebo v případě obecných informací k přijímacímu řízení na studijní oddělení PF JU.

Pokud jsi zde nenašel/a odpověď na vaši otázku neboj se nám napsat.

Odpovíme ti co nejdříve

Close Search Window