Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ

Katedra výtvarné výchovy

Typ
Navazující
Forma
Prezenční
Doba
2 roky
Jazyk
čeština

More Info

Učitelství pro střední školy se specializací tělesná výchova

Katedra tělesné výchovy a sportu

Typ
Navazující
Forma
Prezenční
Doba
2 roky
Jazyk
čeština

More Info

Učitelství pro střední školy se specializací základy společenských věd

Katedra společenských věd

Typ
Navazující
Forma
Prezenční
Doba
2 roky
Jazyk
čeština

More Info

Učitelství pro střední školy se specializací hudební výchova

Katedra hudební výchovy

Typ
Navazující
Forma
Prezenční
Doba
2 roky
Jazyk
čeština

More Info

Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací český jazyk jako druhý jazyk

Katedra slovanských jazyků a literatur

Typ
Navazující
Forma
Prezenční
Doba
2 roky
Jazyk
čeština

More Info

Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací zeměpis

Katedra geografie

Typ
Navazující
Forma
Prezenční
Doba
2 roky
Jazyk
čeština

More Info

Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací výtvarná výchova

Katedra výtvarné výchovy

Typ
Navazující
Forma
Prezenční
Doba
2 roky
Jazyk
čeština

More Info

Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací tělesná výchova

Katedra tělesné výchovy a sportu

Typ
Navazující
Forma
Prezenční
Doba
2 roky
Jazyk
čeština

More Info

Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací technická výchova a pracovní činnosti

Katedra aplikované fyziky a techniky

Typ
Navazující
Forma
Prezenční
Doba
2 roky
Jazyk
čeština

More Info

Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací výchova k občanství

Katedra společenských věd

Typ
Navazující
Forma
Prezenční
Doba
2 roky
Jazyk
čeština

More Info

Close Search Window